เป็นเจ้านายที่ดีต้องทำอย่างไร

เมื่อคน ๆ หนึ่งก้าวขึ้นมาสู๋จุดที่เริ่มมีลูกน้อง เป็นหัวหน้างาน เป็นเจ้านายหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ตาม การเป็นเจ้านายคนหรือหัวหน้าที่ต้องบริหารคนภายใต้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การเป็นเจ้านายเป็นเรื่องของศฺลปะ ทั้งศฺลปะในการบริหารและศิลปะในการครอบครองใจคน เพราะถ้าไม่สามารถครองใจลูกน้องได้การงานและสิ่งที่ทำก็ไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จไปได้ เป็นเจ้านายที่ดีต้องทำอย่างไร นี่คือวิธีการเป็นเจ้านายที่ดีที่นำมาฝากสำหรับหลายคนที่กำลังเป็นเจ้านายและอีกหลายคนที่มีเป้าหมายจะเป็นเจ้านายในอนาคต
1.รู้จักและเข้าใจลูกน้อง
เมื่อเป็นเจ้านายสิ่งแรกคือจะต้องให้ความสำคัญกับคนภายใต้ ต้องรู้จักลูกน้องแต่ละคนอย่างดี ทั้งข้อดีข้อเสีย จุดเด่น ข้อด้อย ความสามารถของแต่ละคน ศํกยภาพที่ซ๋อนในตัวตนของเขา เข้าใจนิสัยใจคอและจิตใจของลูกน้องแต่ละคน อาจจะใช้วิธีเข้าไปทำความคุ้นเคยพูดคุย สังเกตจากการทำงานลักษณะนิสัยในการทำงาน สังเกตจากการพูดจาทัศนคติเมื่อตอบโต้ เมื่อตอบคำถาม ดูจากพื้นฐานการศึกษา พื้นฐานครอบครัว พิจารณาจากสถานภาพ ความชอบไลฟ์สไตล์ ทุกสิ่งที่กล่าวมาทำให้รู้จักและเข้าใจลูกน้องได้ไม่ยาก
2.รู้และเข้าใจงาน
เมื่อเป็นเจ้านายหรือหัวหน้าก็หมายถึงเนผู้นำ นำทิศนำทางในการงานต่าง ๆ เจ้านายจึงควรรู้ดี รู้ลึกถึงงานที่ทำ ร็ถึงงานทุกฝ่ายทุกหน้าที่ในลักษณะงานที่ลูกน้องของตนทำ เพื่อที่จะตรวจสอบความเรียบร้อย ตักเตือนและกำกับการให้งานออกมาได้ดี คอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเนื้องานให้แก่ลูกน้องได้
3.เชี่ยวชาญและรู้จริง
เจ้านายควรเชี่ยวชาญและร็จริง ไม่เพียงแค่รู้ละเอียดแต่จ้านายจะต้องมีทักษะมีความเป็นมืออาชีพจึงจะซื้อใจลูกน้องได้ คำพูดจะมีน้ำหนักในการสั่ง ในการให้คำปรึกษาลูกน้องจะเกิดความศรัทธาและเชื่อฟัง ไม่โต้เถียงหรือลองของกับเจ้านาย
4.รู้จักการวางแผน
เจ้านายต่างจากลูกน้องตรงที่ เป็นตำแหน่งที่ต้องการการวางแผนงานที่ละเอียดรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นไหนอย่างไรควรผ่านการวางแผนมาแล้วทั้งสิ้น
5.รอบคอบและมีเมตตา
ความรอบคอบและเมตตาคล้ายจะแตกต่างและคนละเรื่องแต่ความรอบคอบกับความเมตตาเป็นเรื่องที่ควบคู่กันเมื่อเป็นเจ้านายต้องมีความรอบคอบคิดรอบด้านแต่ต้องไม่ละทิ้งความเมตตาต่อลูกน้องด้วย เมื่อเป็นเจ้านายก็ควรทำให้คนที่อยู๋ภายใต้เกิดความรัก เชื่อถือและศรัทธาอย่างแท้จริง